EGZAMIN
SZKOLENIE KIERUJĄCYCH DZIAŁANIEM RATOWNICZYM
DLA CZŁONKÓW OSP

 

Powyższy egzamin odbędzie się w dniach :

21.07.2020 godz. 17:00

22.07.2020 godz. 17:00

23.07.2020 godz. 17:00

 

Przyjmuje się następujący podział :

21.07.2020 – Osoby, których nazwiska zaczynają się od litery B do KM

22.07.2020 - Osoby, których nazwiska zaczynają się od litery KO do PI

23.07.2020 - Osoby, których nazwiska zaczynają się od litery PO do ZI

 

Indywidualne sprawy zamian proszę kierować telefonicznie do kierownika kursu.

Jest kilkanaście osób niedopuszczonych do egzaminów.

Prezesi jednostek zostaną poinformowani o osobach niedopuszczonych do egzaminu.

 

Ze względu na zagrożenie związane z koronawirusem SARS-Cov-2 informujemy, że szkolenie może być przeprowadzone tylko i wyłącznie z zachowaniem bezwzględnego reżimu sanitarnego. Należy dostosować się do ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i związanych z tym ograniczeń. Przed rozpoczęciem szkolenia każdy z uczestników będzie miał wykonywany pomiar temperatury. Zaleca się stosowanie maseczek zakrywających usta oraz nos.