Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Kępnie

      W  Jednostce  Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie  zatrudnionych jest w chwili obecnej 36 strażaków pełniących służbę w systemie zmianowym oraz 2 funkcjonariuszy w systemie ośmiogodzinnym - dowódca jednostki oraz zastępca dowódcy jednostki.

 Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Komendzie Powiatowej PSP w Kępnie jest  przygotowana do prowadzenia skutecznych działań w następującym zakresie:

- gaszenia różnego rodzaju pożarów w rolnictwie i w lasach przy wsparciu jednostek Ochotnicze Straże Pożarne z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego Powiatowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego,

- ratownictwa technicznego podczas wypadków drogowych i kolejowych przy  współudziale innych służb,

- ratownictwa technicznego podczas katastrof budowlanych przy współudziale  jednostek OSP, jednostek specjalistycznych PSP  i innych służb

- ratownictwa chemicznego w I fazie akcji a następnie przy współudziale jednostek specjalistycznych PSP i innych służb,

- ratownictwa  przedmedycznego bezpośrednio na miejscu akcji, a przy większej ilości   osób  poszkodowanych przy współudziale służb medycznych pogotowia ratunkowego,

- ratownictwa wodnego w I fazie działań szczególnie przy poszukiwaniu topielców a następnie przy współudziale  jednostek specjalistycznych PSP 

- ratownictwa wysokościowego szczególnie dotyczy to transportu lub szybkiej   ewakuacji osób znajdujących się na wysokości do piątego piętra  lub uwięzionych  w studniach, wykopach, itp.

           Poza wyżej wymienionymi działaniami jakie prowadzi tutejsza jednostka możliwe są również inne interwencje o mniejszym  stopniu trudności chociażby takie działania jak:

- likwidacja  gniazd  różnego rodzaju owadów stwarzających zagrożenie, np. szerszeni, os,

- uwalnianie zwierząt lub ptaków  z miejsc w których ich przebywanie jest niebezpieczne i stanowi zagrożenie dla ich  życia,

- łapanie bezpańskich psów lub innych zwierząt stanowiących zagrożenie dla ludzi będących w ich otoczeniu.