SKARGI I WNIOSKI

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej działający jako organ drugiej instancji rozpatruje odwołania od decyzji oraz zażalenia na postanowienia wydane w pierwszej instancji przez Komendantów Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej działających na terenie województwa wielkopolskiego.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W POZNANIU

PRZYJMUJE W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW

W KAŻDY PONIEDZIAŁEK

W GODZINACH 15.00 - 16.00

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub upowazniony Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów (w siedzibie KG PSP - ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa) w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu - poniedziałek w godzinach 15.00 - 17.00.

 KOMENDANT POWIATOWY

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W KĘPNIE

PRZYJMUJE W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW

W KAŻDY PONIEDZIAŁEK

W GODZINACH 15.30 - 16.30